Kontakt
Visar: Miljö & Trafiksäkerhet Oktober-December 2017

Oktober-December 2017

MILJÖ:


579 360 KG – Så mycket mindre koldioxid (CO2 ekv) har DKLBC:s bilar släppt ut i naturen under sista kvartalet 2017, för att vi tankat PREEM Evolution Diesel istället för standarddiesel.

Preem Evolution Diesel består till mellan 25-40% av fossilfri råvara (lite förenklat, raps och tallolja istället för raffinerad olja)

TRAFIKSÄKERHET:


Vi har MINSKAT hastighetsöverträdelser över 80 km/h med 1,50 %

Vi har MINSKAT de grova hastighetsöverträdelserna över 15 km/h för fort med 0,07%