Kontakt
Visar: Våra anläggningar

Våra anläggningar

 

Huvudkontoret Vallentuna

Vårt huvudkontor ligger i Vallentuna närmare bestämt på Cedersdalsvägen 5b i Okvista industriområde.

Vi flyttade hit i december 2007 och idag är vi 19 stycken som arbetar här.

Lokalerna är drygt 300 kvm och där har vi utrymme att ha utbildningar för våra delägare och alla förare.

 

Malmens Grus & Bergtäkt

Här driver DKLBC en berg- & grustäckt sedan 1972. Malmen ligger i Ledinge mellan E18 och Riala i Roslagen.

Driften togs över efter Göte Nilsson Åkeri i Vallentuna.

Till betongindustrin producerar vi betonggrus, ärt- och finsingel.

Till halkbekämpning producerar vi sandningssand och halkstopp samt saltblandad sandningskross.

Till vägbyggnation och grundläggning producerar vi bergkross och makadam i alla vanligt förekommande fraktioner.

Vi producerar även mosand för jordtillverkning samt rörgravsgrus.

Vi producerar även anläggningsjord samt planteringsjord.

Från och med början på Maj 2014 så levererar vi tvättad SL och SJ makadam från vår tvättanläggning.

I Malmen har vi även ett lokalkontor med transportledning för grusekipagen samt försäljning och offerering av material.

Här arbetar 5 personer på kontoret och 5  lastmaskinister.

Tel: 0175-621 20

Öppettider:

Kontoret: Måndag-Torsdag 06.30-16.30, Fredagar 06:30-16:00

Utlastning: Måndag-Torsdag 06.00-16.45, Fredagar 06.00-15.15

Intippning: Måndag-Torsdag 06.00-16.45, Fredagar 06.00-15.00

Ta ALLTID kontakt med personalen innan du lossar

Prislista Material Avhämtat

Anmälan Tippmassor PDF

Anmälan Tippmassor Onlineformulär

 

Trolldalstippen Lidingö

Trolldalstippen på Lidingö drivs av DKLBC på entreprenad åt Lidingö Stad fr.o.m 1 April 2011.

Här tar vi emot rena schaktmassor samt jordmassor för sortering och återvinning eller slutdeponering.

Vi säljer även de flesta förekommande bergkrossprodukterna samt fyllnadsjord. Bergkrossprodukterna krossas både på plats samt körs ner ifrån vår grusgrop i Malmen.

På Trolldalen har vi för närvarande 2 maskinister som sköter den dagliga verksamheten.

Vi finns på Trolldalsvägen på Lidingö

Öppettider

Måndag-Fredag 07.00-15.30

Raster 09.00-09.30 samt 13.00-13.30

Telefon 070-853 10 88

Prislista Avhämtat Material

Prislista Avhämtat Material Privatkunder

Prislista Tippavgifter

 

Sika Norrtälje

3 km söder om Norrtälje på väg 276 ligger området Sika, där har DKLBC öppnat en deponianläggning för schaktmassor.

Markområdet är 61 hektar och tillståndet löper på 20 år vilket ger möjlighet till att ta emot

Upp till 500 000 ton schaktmassor per år.  DKLBC kommer att utveckla återvinning av

schaktmassor för att kunna möta framtidens krav.

 

Lidingö

Här har vi tvätthall för egna fordon och en smörjhall och verkstad som drivs av en av våra delägare.

Här finns även 12 st. varmgarage och ca 16. st kallgarage.

 

Rydbo

I Rydbo finns totalt 55 st. garage samt tvätthall och gemensamhetsutrymmen för våra delägare.

Terminalen har även utrymme för uthyrning av markplatser och tankanläggningar för diesel.

Här finns även avdelningen för hyresmaskiner med uppställningsplatser och verkstad för dessa.

 

Norrtälje

I Norrtälje har vi kontor för vår maskinförmedling och slamuppdrag. Vi utför alla typer av entreprenaduppdrag:

Diknings-, rivnings, schakt-, lyft- och transportarbeten. 

Kunskap och kompetens är arbetsplatsens viktigaste tillgång, inte maskiner och andra fasta tillgångar.

Idag är vi 4 st som arbetar här med maskinförmedling och försäljning.

Telefon : 0176-127 45