20 Fots Förråds­container

Perfekt när du skall renovera eller behöver magasinera lite större volymer

Kort fakta

Förrådscontainern har en golvyta på 14 m²

 

Innermått

  • Längd 5,9 m
  • Bredd 2,3 m
  • Höjd   2,4 m

Yttermått

  • Längd 6,0 m
  • Bredd 2,4 m
  • Höjd   2,6 m

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Containers och flak är tunga och skall i första hand placeras på hårdgjort underlag. Andra faktorer att tänka på är att ha en tillräckligt stor yta för uppställning och att ha tillstånd om den ska stå på allmän plats.

Läs mer och visa vår Sorteringsmanual och Blankett för tillståndsansökan