Kontakt
Visar: Boulebana

 

BOULEBANA

Förslag på material från DKLBC:

  • Geotextil för materialseparation och markförstärkning.
  • Makadam 8/16 mm i ett ca 20 cm lager som dränerande material.
  • Stenmjöl 0/4 eller 0/8 mm i ett ca 20 cm ytlager.

boule boulebana sand grus