Kontakt
Visar: Trädgård

 

RABATTER & TRÄDGÅRD

Planteringsjord är vår trädgårdsjord avsedd för planteringar, rabatter och trädgårdsland. Planteringsjorden ger bästa möjliga förutsättning för växterna.

Planteringsjorden används med fördel till att förbättra i trädgårdens alla planteringar. Planteringsjorden är vanligtvis gödslad och innehåller kalkstensmjöl. Mullhalten är 5-9% och pH-värdet är 6-7.

Träd och busk planteringar kan med fördel täckas med duk eller täckbark, givetvis kan man använda båda samtidigt.

Förslag på material från DKLBC:

  • Planteringsjord
  • Ogräsduk
  • Täckbark
  • Produktfakta

Torv (H5-7) blandas med sand, jord eller lera och fibermull, den blandas sedan till en homogen planteringsjord. Planteringsjorden är kalkad och gödslad. Gödsla planteringsjorden under säsongen.

Bästa jorden för trädgården