Kontakt
Visar: Sika Norrtälje

Sika Norrtälje

3 km söder om Norrtälje på väg 276 ligger området Sika, där har DKLBC öppnat en deponianläggning för schaktmassor.

Markområdet är 61 hektar och tillståndet löper på 20 år vilket ger möjlighet till att ta emot upp till 500 000 ton schaktmassor per år.

DKLBC kommer att utveckla återvinning av schaktmassor för att kunna möta framtidens krav.