Kontakt
Visar: Om DKLBC

OM DKLBC

DKLBC AB är en sammanslagning av flera lastbilscentraler.
Den bildades 1943 som en ekonomisk förening för att underlätta tillgången på drivmedel och däck under ransoneringstider.

Sedan dess har vi utvecklat och slagit ihop flera lastbilscentraler, de senaste sammanslagningarna som skett är 2011 då genomfördes sammanslagningen med Roslagens Schaktcentral i Norrtälje. och så sent som 1 maj 2014 genomfördes ytterligare en sammanslagning med Swe Schakt i Norrtälje, de två senaste sammanslagningarna har haft en majoritet av maskiner vilket gör att man idag är lika mycket maskincentral som lastbilcentral.

Vi har idag 109 delägare som disponerar över ca 340 bilar och maskiner i varierande storlekar och utförande för att kunna tillgodose marknadens hela behov.

 

Våra kontor är belägna i Vallentuna (huvudkontor) och Malmens grustag (orderkontor) samt ytterligare ett kontor i Sika industriområde i Norrtälje. Personalen ni kommer i kontakt med är kunnig och hjälpsamma med många års erfarenhet från branschen.

 

 

Företaget bedriver täktverksamhet i Malmen Riala nära Norrtälje, deponi för schaktmassor i Sika strax söder om Norrtälje, terminaltipp i Rydbo Österåker
samt Trolldalstippen på Lidingö där man bedriver schakttipp och återvinning av material på helhetsentreprenad åt Lidingö Stad.

 

Containerverksamheten inkluderar ca 500 enheter.

 

På Lidingö och i Rydbo har företaget garageanläggningar, tankanläggningar och tvätthallar så delägare kan parkera och sköta underhåll av sina fordon.

Nyheter