Kontakt
Visar: Plattsättning

 

PLATTSÄTTNING

Gräv med fördel djupare om underlaget är lerigt, Asfaltering sker direkt på bergkrossmaterialet.

Förslag på material från DKLBC :

  • Geotextil som materialseparation och förstärkning.
  • Makadam 4/8 eller 8/16 mm ca 5 cm.
  • Bergkross 0/16 mm 10-20 cm tjockt som packas.
  • Vid plattsättning används stenmjöl av varianterna  0/4 mm alternativt 0/8 mm i ett lager om ca 5 cm
  • Till plattfogarna används stenmjöl 0/2 mm.

Denna information är vägledande, är man osäker kan man kontakta en specialist.

plattsättning jord material anlägga