Kontakt
Visar: Garageinfart

 

GARAGEINFART

En garageinfart är i princip en väg, tänk på att den skall tåla tryck och slitage. Underarbetet är helt avgörande för livslängden på garageinfarten.

Materialet måste packas i omgångar med en vibrator (Padda), ta gärna till med materialet i grundlagret.

Förslag på material från DKLBC:

  • Geotextil för materialseparation samt förstärkning.
  • Grundlager 1 av bergkross 0/32 mm eller bergkross 0/63 mm ca 20-25 cm.
  • Grundlager 2 bergkross 0/16 mm 5 cm
  • Förslitningslager så kallat topplager av makadam 8/11 eller 11/16 mm 5 cm.
  • Till underhåll av grusväg rekommenderar vi bergkross 0/16 mm.
  • Skall ni asfaltera krävs inget förslitningslager/Topplager

 

Denna information är vägledande, eftersom varje projekt skiljer sig åt beroende på förutsättningar bör man kontakta en specialist.

Material för anläggning av garageinfart