Kontakt
Visar: Infiltrationsanläggning

 

INFILTRATIONS­ANLÄGGNING

Information om infiltrationsanläggningar finns på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se

Förslag på material från DKLBC:

  • Geotextil för materialseparation.
  • Schaktbotten justeras med ett avjämningslager bestående av betonggrus.
  • Spridningslager av tvättat singel eller makadam.
  • Spridningslager av singel 4/8 mm rekommenderas som materialavskiljande skikt.
  • Återfyll håligheter från stenar och annat med befintliga jordmassor.

Infiltrationsanläggning jord singel betonggrus geotextil