Kontakt
Visar: Hållbarhet

Ett hållbart samhälle

DKLBC Hållbarhetsrapport 2023 (öppnas i nytt fönster)

 

Vi arbetar målmedvetet med att minska vår miljöpåverkan, öka trafiksäkerheten, skapa god arbetsmiljö och hålla god och varaktig kvalitet på våra tjänster och produkter. Vi vill finnas länge och bli förknippade med goda relationer och hög moral. Vårt certifierade ledningssystem säkerställer att vi ständigt förbättrar våra krav och mål vad gäller kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Våra övergripande mål är:

Miljö: Att minska fossil energiförbrukning.
För att uppnå detta skall vi:

 

Trafiksäkerhet: Ingen skall dödas eller komma till skada till följd av en trafikolycka.

Kvalitet: Öka kundtillfredsställelsen

Arbetsmiljö: Uppmuntra personalen till ett hälsosammare liv