Kontakt
Visar: Uppförandekod

Uppförandekod

Vi arbetar målmedvetet med att minska vår miljöpåverkan, öka trafiksäkerheten, skapa god arbetsmiljö och hålla god och varaktig kvalitet på våra tjänster och produkter. Vi vill finnas länge och bli förknippade med goda relationer och hög moral.

Vårt certifierade ledningssystem säkerställer att vi ständigt förbättrar våra krav och mål vad gäller kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Vi vill dessutom verka för god affärsetik.

Relationer till anställda

Att ha en stark och varaktig relation till alla anställda, delägare, deras anställda och underentreprenörer bygger på ömsesidig respekt och värdighet. Det är mycket viktigt för DKLBC.

Agerande på marknaden

Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. DKLBC tolererar inte sådana förfaranden.

 

 

Denna uppförandekod (Code of Cunduct) har antagits vid styrelsens möte 2020-04-20