Kontakt
Visar: Gräsmatta

 

GRÄSMATTA

Vår anläggningsjord innehåller sand, lera, torv och kompositmaterial. Anlägningsjorden kan vara gödslad med NPK fullgödselmedel och som kalkning tillsätts kalkstensmjöl.

Mullhalten är ca 5% och pH-värdet 6-7.

Låt jorden ligga 1 vecka innan ni justerar och fyller ut gropar.
Förslag på material från DKLBC:

  • Fukthållande lager som lera eller mosand, under gräsmattan.
  • Sand eller grusmaterial för utjämning eller utfyllnad.
  • Anläggningsjord läggs ut i minst ett 10 cm lager.

 

Denna information är vägledande, eftersom varje projekt skiljer sig åt beroende på förutsättningar bör man kontakta en specialist.

Underlag för att lägga grästmatta jord