Kontakt

Mottagningsblankett schaktade massor

Enligt Lagkrav NFS 2004:10

Provtagning och karakterisering skall vara gjord innan införsel, om detta saknas kan DKLBC hjälpa till
med detta mot avgift. Provtagningsprotokoll skall bifogas blanketten. Fält med * skall fyllas i

Vid frågor kontakta DKLBC

Jonas Östgren Miljösamordnare Trapezia 08-87 27 39, jonas@trapezia.se

DKLBC Malmen 0175-621 20

E-post: Täkt & anläggningsansvarig,  allan.trenter@dklbc.se