Kontakt

Anmälan gällande schaktade massor

Provtagning och karakterisering ska vara gjord innan införsel, om detta saknas kan DKLBC hjälpa till
med detta mot avgift. Provtagningsprotokoll ska bifogas blanketten. Fält med * skall fyllas i