Kontakt

Mottagningsblankett schaktade massor

Enligt Lagkrav NFS 2004:10

OBS! Innan du som kund kan köra in massor på någon av våra anläggningar så kommer vi att skicka ett OK, eller begära kompletterande uppgifter.

Det kan ta upp till 36 timmar innan ni får besked via mail.

Provtagning och karakterisering skall vara gjord innan införsel, om detta saknas kan DKLBC hjälpa till
med detta mot avgift. Provtagningsprotokoll skall bifogas blanketten. Fält med * skall fyllas i

Vid frågor kontakta DKLBC

Jonas Östgren Miljösamordnare Trapezia 08-87 27 39, jonas@trapezia.se

DKLBC Malmen 0175-621 20

E-post: Täkt & anläggningsansvarig,  per.sundell@dklbc.se