Kontakt
Visar: Paddock & ridbanor

 

PADDOCK & RIDBANOR

Paddockar/ridbanor kan byggas upp på många olika sätt beroende på markförhållanden och hur anläggningen skall användas. Detta förslag gäller en ridbana utomhus.

Förslag på material från DKLBC:

  • Ev. geotextil för materialseparation och förstärkning .
  • Bergkross 0/32 mm, ca 15 cm.
  • Stenmjöl 0/4 mm,  7-10 cm.
  • Lägg till en 10 cm blandning bestående av 70% sand 0/4 mm och 30% betonggrus 0/8 mm.

Denna information är vägledande, eftersom varje projekt skiljer sig åt beroende på förutsättningar bör man kontakta en specialist.

Material för din paddock eller ridbana