Kontakt
Visar: Malmens Grus & Bergtäkt

Malmens Grus & Bergtäkt

Rialavägen 470

762 92 Rimbo

Här driver DKLBC en berg- & grustäckt sedan 1972. Malmen ligger i Ledinge mellan E18 och Riala i Roslagen.

Driften togs över efter Göte Nilsson Åkeri i Vallentuna.

Till betongindustrin producerar vi betonggrus, ärt- och finsingel.

Till halkbekämpning producerar vi sandningssand och halkstopp samt saltblandad sandningskross.

Till vägbyggnation och grundläggning producerar vi bergkross och makadam i alla vanligt förekommande fraktioner.

Vi producerar även mosand för jordtillverkning samt rörgravsgrus.

Vi producerar även anläggningsjord samt planteringsjord.

Från och med början på Maj 2014 så levererar vi tvättad SL och SJ makadam från vår tvättanläggning.

I Malmen har vi även ett lokalkontor med transportledning för grusekipagen samt försäljning och offerering av material.

Här arbetar 4 personer på kontoret och 5 lastmaskinister.

Prislista Avhämtat Material Malmen

Prislista Tippavgifter Malmen

Prislista Avhämtat Material Malmen släpkärror

Anmälan tippmassor PDF

Anmälan tippmassor onlineformulär