Kontakt
Visar: Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

Vi på DKLBC värnar om personlig integritet och strävar efter att hålla en hög nivå på dataskydd.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i DKLBCs behandling av personuppgifter.

DKLBC AB orgnr: 556106-3529 är ansvarig för de personuppgifter som lämnas genom avtal, offerter, hyresavtal eller genom tjänster.

Kan vara namn, person eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, de uppgifter vi behöver för ändamålet och som är förenliga med de skäl vi har att få dina personuppgifter.

Som kund/avtalspartner/beställare av tjänster eller genom hyresavtal med DKLBC ska du vara medveten om att DKLBC inte delar dina personuppgifter med någon annan eller annat företag.

Det finns dock några undantag, vid bristande betalning kontaktar vi inkasso, kronofogde eller allmän domstol eller vid tvist så överlämnas ärendet till Stockholms Handelskammares Skiljedomstol.

Vi behandlar dina personuppgifter uteslutande internt inom DKLBC.

DKLBC skyddar dina personuppgifter genom att vi använder IT-system för att skydda sekretess, integritet och tillgång till personuppgifter.

Dina personuppgifter finns kvar i vårt system tills dess att avtal har gått ut, lösts eller blivit uppsagt. Vi sparar inte dina personuppgifter efter avslutat offert/avtal/ affär/ärende.

Denna integritetspolicy antogs i styrelsen 2020-04-20