Kontakt
Visar: Trolldalen Lidingö

Trolldalstippen Lidingö

Trolldalsvägen

Lidingö

Trolldalstippen på Lidingö drivs av DKLBC på entreprenad åt Lidingö Stad fr.o.m 1 April 2011.

Här tar vi emot rena schaktmassor samt jordmassor för sortering och återvinning eller slutdeponering.

Vi säljer även de flesta förekommande bergkrossprodukterna samt fyllnadsjord. Bergkrossprodukterna krossas både på plats samt körs ner ifrån vår grusgrop i Malmen.

På Trolldalen har vi för närvarande 2 maskinister som sköter den dagliga verksamheten.

 

Öppettider

Måndag-Fredag 07.00-15.45

Raster 09.00-09.30 samt 13.00-13.30

Telefon 070-853 10 88

Prislistor

Prislista avhämtat material Trolldalen

Prislista avhämtat material privatpersoner Trolldalen

Prislista tippavgifter Trolldalen