33 257

…..är antalet mil DKLBC:s bilar kört utan fossila CO2 utsläpp under Maj månad för att vi tankat Preem Evolution Diesel i stället för standarddiesel.

 

Preem Evolution Diesel består till mellan 25 -40 procent av förnybar råvara. (lite förenklat, raps och tallolja)