Kontakt
Visar: Rydbo 2

Rydbo 2

På anläggningen i Rydbo har vi ett upplag där vi tar emot schaktmassor för mellanlagring, som vi senare transporterar till deponi på någon av våra andra anläggningar.

Här har vi också ett upplag för våra containrar och flak.

Här jobbar för närvarande en lastmaskinist/vågperson.