Kontakt
Visar: Rydbo 2

Rydbo 2

Ullna Kvarnväg 7

184 94 Österåker

På anläggningen i Rydbo har vi ett upplag där vi tar emot schaktmassor för mellanlagring, som vi senare transporterar till deponi på någon av våra andra anläggningar.

Här har vi också ett upplag för våra containrar och flak.

Här jobbar för närvarande en lastmaskinist/vågperson.