DKLBC lägger 750 meter väg in till företagets deponianläggning i Sika, Norrtälje kommun.

Vi använder endast återvunnen asfalt som har tippats in under det gångna året.

Vägen kommer att trafikeras av tung trafik vilket kommer att sätta materialet på prov.

DKLBC ser detta som en viktig del i återvinningsarbetet av material som kommer in på anläggningarna.

Företag i asfaltsbranschen har visat ett stort intresse och DKLBC kommer jobba vidare för att utveckla produkten.

Här finns det en stor vinning för miljön och givetvis blir detta en mer ekonomisk lösning för beställaren.