Den 1 augusti 2020 infördes nya krav för alla som hanterar bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut nedan sex fraktioner och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall.

Kraven motsvarar bestämmelser i avfallsdirektivet som du kan läsa mer om här:

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg–och-rivningsavfall/Nya-regler-for-sortering-av-bygg–och-rivningsavfall/#

 

Nedan fraktioner ska sorteras ut på en byggarbetsplats:

 

·         Trä (rent & målat (OBS! Ej tryckimpregnerat som alltid måste sorteras som egen fraktion då det är Farligt avfall))

·         Fyllnadsmassor (betong, tegel, klinker, keramik eller sten)

·         Metall (ej elektronik)

·         Glas (planglas/fönster)

·         Plast (Hård & Mjukplast)

·         Gips

 

Är det så att det inte är möjligt att sortera ovannämnda fraktioner på ett bygge, så ska byggföretaget ansöka om dispens från en tillsynsmyndighet. Kontakta resp. kommun där avfallet uppkommer för att få vägledning.

En anledning till att få dispens är t.ex. att sammanfogade konstruktioner och förorenade avfallsslag kan vara direkt olämpligt eller inte möjlig att sortera på platsen.

En dispens krävs för varje enskilt projekt/byggarbetsplats oavsett om företaget har flera parallella projekt samtidigt.