April 2017 jämfört med april 2016,  alla bilar i DKLBC

Bränsleförbrukning                 -8,16 %

Vilket borde betyda att våra åkare har sparat drygt 300 000 kr tillsammans

och har släppt utc:a 45 000 kg mindre koldioxid (CO2 ekv WTW).

 

                             Tack för det!

 

Kanske beror minskningen på följande goda siffror:
Hastighetsöverträdelser   -2,82 %
Tomgångskörning              -14,94 %
Fotbromsinbromsning      -3,33 %
Dessutom har Bältesanvändningen ökat med  6,36 %
april i år mot april förra året.