DKLBC tänker MILJÖ

DKLBC tänker hållbarhet

DKLBC vill vara med och leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle och arbetar aktivt mot uppsatta miljömål.

DKLBC är i en stark utvecklingsfas och investerar för att bli ett ledande företag i branschen. Vi har under de senaste åren genomfört en digitalisering av företaget vilket gör att vi ligger långt fram och har idag en teknik att ta med oss i företagets utveckling.

DKLBC kommer under våren 2019 kunna fånga in all data direkt från fordonets egna dator.Detta gör att man kommer kunna ta fram mer exakta rapporter och på så sätt ha ett än bättre underlag för att kunna påverka körsätt, bränsleförbrukning mm vilket i slutändan kommer göra att vi har de bästa underlagen att jobba med för att nå våra mål mot minskade koldioxidutsläpp.

Alla fordon har givetvis GPS utrustning för att effektivisera körningarna samt inmonterade alkolås.

Företaget har idag tankstationer på 3 av våra anläggningar. Vi arbetar aktivt mot en utveckling av förnybara bränslen och tänker på ett helt nytt sätt vid inköp av drivmedel.

För att bli bättre och nå målet så har DKLBC ett reduktionscertifikat på 35 % på 3,5 miljoner liter av det bränsle som man idag får levererat av Preem samt ett reduktionscertifikat på 70% på 1,0 miljoner liter vilket ger en snittreduktion på 42,8%.

Företaget har idag således mer en fördubbling av reduktionen mot uppsatta krav.

DKLBC har målsättningen att öka andelen biodrivmedel med 60% fram till 2030