MAJ 2017 JÄMFÖRT MOT MAJ 2016

Miljö

Bränsleförbrukningen 1,84 % sämre alla bilar sammanräknat.

Våra bilar har i snitt dragit 0,048 liter mer per mil, trots att tomgångskörningen minskade med 10,44 % under Maj månad.

Pedalinbromsningen ökade dock vilket i stort innebär att frirullningen blev sämre.

Trafiksäkerhet

Hastighetsöverträdelserna har under Maj månad minskat med 10,49 %

Bilbältesanvändandet har ökat med 13,51 %