DKLBC har tecknat avtal med Knivsta kommun angående slamtömning.

Avtalet gäller under perioden 2019-09-01 till 2024-08-31 med möjlighet till förlängning 2 år.

Uppdraget kommer att köras av Håkan Sjöman AB som är delägare och entreprenör i DKLBC

Tidigare har bolaget avtal med Norrtälje kommun så detta blir en utveckling av slamverksamheten.