v. 28 – v. 31 (7 juli – 4 aug)

 

Kontoret öppettider:  Måndag – Fredag kl 07.00-16.00

Täktens in och utlastningstider:  Måndag – Fredag kl 05.30-15.30