Vi har gjort några uppdateringar gällande materialsorter på Trolldalen på Lidingö.

Bergkross 0-150 UTGÅR och ersätts med ÅV Bergkross 0-150

Finsållad jord är slut och UTGÅR!

Råberg UTGÅR och heter numera ÅV berg