Här bygger DKLBC en ny fastighet på Sika industriområde med anslutning till företagets Deponi.

Fastigheten kommer att innehålla lokaler för personal och entreprenörer på deponin med spolhall och verkstad,

samt parkeringsytor och en kontorsdel för företagets framtida utveckling.