Kontakt
Visar: LotsPDA

Här nedan hittar ni länkar till instruktioner till de olika momenten i LotsPDA

Påskrift på order

Acceptera order och fylla i timmar/ton

Fotografera vågsedlar/tippkvitton

Lägga till orderrad för externa material

Använda Mallorder

Blankett för ansvarsbefrielse vid utförandeuppdrag

Skriva en avvikelserapport/händelsenotering