Kontakt
Visar: lotspdaansvarsbefrielse

Så här gör du för att använda blanketten för ansvarsbefrielse vid uppdrag:

 

 

1: Öppna ordern som du jobbar med, och tryck på de tre prickarna längst upp till höger.

 

2: Välj “Blanketter”

 

3: Välj “Ansvarsbefrielse vid utförandeuppdrag”

 

4: Be kunden att läsa det som står i blanketten, samt klicka i rutan under den fetmarkerade texten.

Fyll i rutorna för “Ort” och “Kundens namn” och tryck på “Signera”

Kund skall skriva på och skriva ett namnförtydligande.

 

Avsluta med att trycka på “Skicka” längst ner.