22m³ Lastväxlar­flak täckt

Lastväxlarflak för byggavfall/isolering/ris/grenar mm, får lastas upp till 10 ton

Information från Polisen angående uppställning av containers

Kort fakta

Lastväxlarflaket har låsbara luckor på båda långsidorna.

 

Mått

  • Längd 6,0 m
  • Bredd 2,5 m
  • Höjd   1,7 m

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Containers och flak är tunga och skall i första hand placeras på hårdgjort underlag. Andra faktorer att tänka på är att ha en tillräckligt stor yta för uppställning och att ha tillstånd om den ska stå på allmän plats.

Läs mer och visa vår Sorteringsmanual och Blankett för tillståndsansökan