Traktor­grävare

En maskin som är lämplig vid lednings- och dikesarbeten.

Kan även planera ytor, schakta och lasta.

Våra modeller

  • 263212, Grävlastare 4,0-7,0 ton
  • 263213, Grävlastare 7,0-10,0 ton ramstyrd
  • 263214, Grävlastare >10,0 ton ramstyrd
  • 264213, Grävlastare 7,0-10,0 ton allhjulsstyrd

 

Med en traktorgrävare eller en grävlastare kan du, precis som namnet antyder, både gräva och lasta. En traktorgrävare är därför en mångsidig maskin med många användningsområden. En traktorgrävare är vanligen utrustad med en så kallad frontlastare framtill och en grävarm baktill. Från början var en traktorgrävare helt enkelt en vanlig traktor som utrustades med en extra grävarm, men idag ser maskinerna annorlunda ut och har oftast lika stora hjul både fram och bak och i vissa fall till och med larvfötter för att kunna användas i mer otillgänglig terräng. En traktorgrävare är lämplig att använda när du ska gräva på mindre områden och behöver flexibilitet och rörlighet. Exempel på arbeten som en traktorgrävare klarar bra är till exempel grävning av diken eller nedgrävning av ledningar och kablar och andra mindre grävarbeten. Grävare är också mycket användbara vid andra typer av arbeten där du behöver kunna både gräva och lasta material; till exempel vid schaktning eller anläggnings- och planeringsarbeten.

Behöver du en traktorgrävare?

En traktorgrävare är mångsidig och användbar vid flera olika typer av grävarbeten. Om du till exempel ska gräva ner kablar eller ledningar eller är i behov av att anlägga diken så är en grävlastare en den optimala maskinen. Den kombinerar en flexibel grävkapacitet med förmågan att lasta och schakta, varför den fungerar mycket bra i miljöer där du behöver kunna göra både och, med samma maskin. Om du ska inleda ett grävarbete, anläggnings- eller planeringsarbete som ställer krav på rörlighet och flexibilitet så kan en traktorgrävare eller grävlastare passa perfekt för dina behov. Vi har många traktorgrävare i olika storlekar och dimensioner. Kontakta oss gärna för att få hjälp med vilken typ och storlek av traktorgrävare som passar för just det arbete du ska utföra. Inom företaget har vi omfattande erfarenhet av både hyrmaskiner och entreprenadmaskiner av de flesta slag och kan hjälpa till med både fordon och chaufförer. Vi hyr även ut fordon och maskiner för de tillfällen då du hellre vill göra arbetet själv.

Så här går det till

Beställ genom att välja modell och klicka på knappen ”Skicka förfrågan” och fyll i formuläret, alternativt kan du beställa per telefon: 08-544 718 00.
När vi hyr ut maskiner ingår ALLTID utbildade, erfarna förare och de överenskomna tillbehören till maskinen. Leverans av maskin sker enligt överenskommelse med kund. Hjulburna maskiner kan i regel ta sig till arbetsplatsen för egen maskin, medan bandburna maskiner i regel transporteras på lastbil eller maskintrailer.

Ring eller maila oss idag för rådgivning kring den bästa lösningen för dig och ditt planerade arbete.