STORSÄCK XLARGE

ca 1,8 m³ 1000kg

 • Vår ambition är att hämta alla varianter av storsäckar inom 48 timmar.
 • För transport utanför zon tillkommer 33:-/kilometer + eventuellt tillägg för färja 600:-per överfart.
 • Zonkarta för upphämtning finns HÄR, eller i menyn till vänster.
 • Säckarna skall vara stängda och får ej vara överlastade.
 • Placera säckarna max 8 meter från fordonets lastningsplats som skall vara fri från träd och ledningar.
 • Tänk på att vassa föremål kan orsaka skador på säckarna
 • Blanda ej trädgårdsavfall med byggavfall.
 • Blanda ej jord, sten och grus med betong, kakel och puts.
 • OBS! XL säcken får ej innehålla fyllnadsmassor.
 • Miljöfarligt avfall måste vara sorterade i separat säck för att vi skall kunna hantera det kostnadseffektivt.
 • Rena sorterade fraktioner blir billigare för dig och bättre för miljön

Vi tar emot alla typer av avfall så som vitvaror, elektronik, farligt avfall mm. För priser och information om hur du skall hantera denna typ av avfall ring oss! 08-544 718 00

Alla priser är exklusive moms.