10m³ Liftdumper­container

Liftdumpercontainer för byggavfall/ris/grenar

Information från Polisen angående uppställning av containers

Kort fakta

Mått

  • Längd 4,0 m
  • Bredd 1,9 m
  • Höjd   1,8 m (1,5m lägsta kant)

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Containers och flak är tunga och skall i första hand placeras på hårdgjort underlag. Andra faktorer att tänka på är att ha en tillräckligt stor yta för uppställning och att ha tillstånd om den ska stå på allmän plats.

Läs mer och visa vår Sorteringsmanual och Blankett för tillståndsansökan