5m³ Liftdumper

Liftdumpercontainer för byggavfall/fyllning, får lastas upp till 6-7 ton

Information från Polisen angående uppställning av containers

Kort fakta

Mått

  • Längd 3,5 m
  • Bredd 1,8 m
  • Höjd   0,8 m

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Containers och flak är tunga och skall i första hand placeras på hårdgjort underlag. Andra faktorer att tänka på är att ha en tillräckligt stor yta för uppställning och att ha tillstånd om den ska stå på allmän plats.

Läs mer och visa vår Sorteringsmanual och Blankett för tillståndsansökan