4m³ med stege

Sandficka på ställning för vinterväghållning