4m³ utan stege

Sandficka på ställning för vinterväghållning