Stenmjöl, 0–4

Används till plattsättning/stenläggning, fotbolls- och boulebanor, gångbanor, etc.

Här finner du siktkurva för 0-4 Stenmjöl

Leveranssätt

Alla våra material kan levereras på följande sätt:

  • Kranbil med gripskopa, lastar 10-12 ton, materialet skopas in på anvisad plats max 10-17 meter från där kranbilen kan stå. Kranbilen kan även ta med sig massor ifrån arbetsplatsen/tomten.
  • Material på storsäck. Säckarna rymmer ca 800 liter och körs ut och lyfts av med kranbil. Materialet kan lyftas in max 10 meter från där kranbilen stå. När man tömt säckarna på material så kan man med fördel använda dom till att fylla med trädgårdsavfall/fyllnadsmassor så kommer vi och hämtar upp detta och kör till tippen.
  • Schaktbil 3-4 axl, Lastar 12-17 ton åt gången. Material tippas rakt bakom bilen, dvs det går inte att tippa över en häck eller staket.
  • Kassettbil 7-axl. Bil och släpekipage som lastar 36-38 ton totalt, tippas rakt bakåt eller sprides ut. Kan ta 2 olika materialsorter på samma lass.
  • Container/Flakbil. Kan ta med sig 6-10 ton material i containern/flaket och antigen tippa av eller låta vara kvar i containern/flaket.