Anläggnings­jord 510

Används i huvudsak till att anlägga gräsmattor och övriga grönytor, vid nyanläggning av gräsmatta är rekommendationen att man lägger 10 cm tjockt lager med jord, detta för att gräsrötterna skall få ordenligt fäste,

rullar man färdigt gräs räcker det med 5 cm.

Jorden består av torv och sand som vi blandar och kör igenom ett verk.

Lättkrattad jord

Ring för information och pris; 08-544 718 00

Leveranssätt

Alla våra material kan levereras på följande sätt:

  • Kranbil med gripskopa, lastar 10-12 ton, materialet skopas in på anvisad plats max 10-17 meter från där kranbilen kan stå. Kranbilen kan även ta med sig massor ifrån arbetsplatsen/tomten.
  • Material på storsäck. Säckarna rymmer ca 800 liter och körs ut och lyfts av med kranbil. Materialet kan lyftas in max 10 meter från där kranbilen stå. När man tömt säckarna på material så kan man med fördel använda dom till att fylla med trädgårdsavfall/fyllnadsmassor så kommer vi och hämtar upp detta och kör till tippen.
  • Schaktbil 3-4 axl, Lastar 12-17 ton åt gången. Material tippas rakt bakom bilen, dvs det går inte att tippa över en häck eller staket.
  • Kassettbil 7-axl. Bil och släpekipage som lastar 36-38 ton totalt, tippas rakt bakåt eller sprides ut. Kan ta 2 olika materialsorter på samma lass.
  • Container/Flakbil. Kan ta med sig 6-10 ton material i containern/flaket och antigen tippa av eller låta vara kvar i containern/flaket.